Vicoschool - Các thủ lĩnh thế hệ mới "Vicokids" trao tặng cơm chay cho người thu có thu nhập thấp tại Tp Huế

Các bạn nhỏ Vicoschool tại thành phố Huế cũng muốn là người tiếp nối hành trình nhân ái của #RisemountFoundation bằng những việc làm dù nhỏ bởi “Yêu Thương Cho Đi là Yêu Thương Còn Mãi”. 

 Các bạn nhỏ VCS không thể lên rừng xuống biển như các cô chú anh chị nhưng tuổi nhỏ sẽ làm việc nhỏ, 100 phần cơm chay đầu tiên sẽ được các VCSers phát ngay tại cổng trường vào lúc 10h45 thứ 6 ngày 24/5/2019 cho các cô chú có hoàn cảnh khó khăn, xe thồ, xích lô, vé số tại địa bàn gần trường.

Chương trình sẽ được VCS tổ chức đều đặn vào 2 ngày thứ Sáu mỗi tháng. Hãy chia sẻ thông tin này tới những người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người biết tới và các bạn nhỏ sẽ phát được nhiều cơm hơn nào.