Liên hệ với chúng tôi

 • : Lô 1 - A2, Khu biệt thự Đảo Xanh, P. Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
 • : risemount.foundation@gmail.com
 • : www.risemountfoundation.com
 • : fanpage/risemountfoundation.com
 • : risemount.foundation
 • : +84 935 189 918

Ủng hộ các hoạt động của quỹ

 • Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ từ thiện Risemount
 • Số tài khoản: 0781008900039
 • Ngân hàng An Bình - Chi nhánh Đà Nẵng
 • Dự án Giáo dục: Maitruongnhanai_Ten nguoi ung ho_Noi dung
 • Dự án Y Tế: Hanhtrinhnhanai_Ten nguoi ung ho_Noi dung
 • Dự án Đào tạo: Conduonghoalua_Ten nguoi ung ho_Noi dung
Cảm ơn!