Động

Học sinh ở điểm trường Thôn 1 - Trà Dơn 08 tháng 05

Học sinh ở điểm trường Thôn 1 - Trà Dơn

Học sinh ở điểm trường Thôn 1 - Trà Dơn với những tò mò bên chiếc laptop nhỏ.

Chi tiết...

Xem thêm...
Khánh thành điểm trường đầu tiên - Thôn Tu Gia - Trà Tập 29 tháng 04

Khánh thành điểm trường đầu tiên - Thôn Tu Gia - Trà Tập

Lễ khánh thành và bàn giao điểm trường số 3 Tu Gia - Trà Tập

Chi tiết...

Xem thêm...
Ghé thăm Măng Ổi - Nam Trà My - Quảng Nam 29 tháng 04

Ghé thăm Măng Ổi - Nam Trà My - Quảng Nam

Ghé thăm Măng Ổi - Nam Trà My - Quảng Nam

Chi tiết...

Xem thêm...