Dự Án

Mái Trường Nhân Ái

ĐIỂM TRƯỜNG THÔN 4 - XÃ TRÀ LENG - NAM TRÀ MY - QUẢNG NAM

Hoàn thành điểm trường Thôn 4, Xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam được tài trợ bởi đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Park-Hang -Seo. Khánh thành ngày 01/06