Dự Án

Đào tạo

CON ĐƯỜNG HOA LÚA

Từ năm 2019, Risemount Foundation vận hành và khai thác Nhà hàng Chay “Hoa lúa CHAY” với 100% lợi nhuận được dành tặng toàn bộ cho công tác xã hội, thiện nguyện. Đặc biệt là dành cho Quỹ Khởi nghiệp – Đào tạo

Đơn vị hợp tác: Quỹ Khởi nghiệp – Đào tạo